Beeld

Alle beelden in de beeldbank zijn zonder afdracht van kosten te gebruiken voor niet commerciele doeleinden die bijdragen aan de marketing van de stad Utrecht.

Wel dient u zich aan de volgende regels te houden ten aanzien van het gebruik.

  • Beeldmateriaal waar de naam van de fotograaf bij vermeld staat, mag de Gebruiker uitsluitend gebruiken met vermelding van de naam van de fotograaf; 
  • Indien het beeldmateriaal geen naam van de fotograaf vermeldt, dan vermeldt de Gebruiker 'Utrecht Toolkit';
  • Beeldmateriaal mag zonder toestemming van de betreffende fotograaf op geen enkele wijze worden bewerkt, met uitzondering van het maken van een uitsnede. Bij het maken van een uitsnede dient het karakter van het beeldmateriaal intact te blijven. 

De volledige regels omtrend het gebruik zijn te lezen in de disclaimer.