Over Utrecht Toolkit

Wat is de Utrecht Toolkit?

Op de Utrecht Toolkit staan mooie verhalen over (iconen van) de stad Utrecht, sprankelende beelden en filmpjes en belangrijke feiten en cijfers die,  onder andere marketeers en communicatieadviseurs, helpen bij het vertellen van het verhaal van Utrecht.

Doel van de Utrecht Toolkit

De Utrecht Toolkit is de plek waar we samenwerken met en aan het verhaal van de stad waardoor het profiel van Utrecht versterkt wordt.

Openbaar en inlog deel

De Utrecht Toolkit bestaat uit twee delen. Het openbare deel en een inlog gedeelte.

  • Op het openbare deel staan foto’s en bestanden over Utrecht die gedownload kunnen worden.
  • Het inlog deel is een samenwerkingsomgeving waar bestaande en nieuw te vormen netwerken en coalities kunnen samenwerken en bestanden met elkaar delen.

Voor wie?

De Utrecht Toolkit is voor iedereen die vanuit zijn eigen organisatie het verhaal van de stad Utrecht wil uitdragen en vertellen en daarnaast ook voor een ieder die met zijn organisatie een bijdrage wil leveren aan het laden van het Utrecht Verhaal.

Documenten plaatsen en deelnemen aan netwerken

  • Heb je bruikbaar materiaal dat, zonder afdracht van kosten, gebruikt mag worden voor op het openbare deel van de Utrecht Toolkit en dat bijdraagt aan het verhaal van Utrecht en de profilering van de stad. Neem dan contact op via marketing@toerisme-utrecht.nl

Gedragscode, toetsingscriteria

De Utrecht Toolkit maken we samen, maar dat betekent ook dat we ons allemaal aan bepaalde regels moeten houden om de kwaliteit van het openbare deel te kunnen waarborgen. Al het materiaal dat op het openbare deel van de Utrecht Toolkit geplaatst wordt moet aan de toetsingscriteria voldoen.

Redactie, eigenaar

De Utrecht Toolkit is samen met partners ontwikkeld. Utrecht Marketing vervult een faciliterende rol.